Disclamer

Algemeen
Op de toegang tot en het gebruik van deze website van 't Ware Huis Koenders Gaanderen zijn, naast de toepasselijke wetgeving, de onderstaande bepalingen en voorwaarden van toepassing. Bij het gebruik van elk onderdeel of aspect van de 't Ware Huis Koenders Gaanderen website, gaat u akkoord met deze disclaimer. Indien u het niet eens bent met deze bepalingen en voorwaarden, betreedt deze website dan niet.

Inhoud
Deze website heeft uitsluitend tot doel het verschaffen van informatie. De informatie op deze website is te goeder trouw door 't Ware Huis Koenders Gaanderen samengesteld en wordt aangeboden zoals zij werd samengesteld.

Auteursrechten en handelsmerken
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie die deze website bevat (inclusief, maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en software) zijn eigendom van 't Ware Huis Koenders Gaanderen (of zijn opgenomen met toestemming van de desbetreffende eigenaar). Het is personen die toegang hebben tot deze website toegestaan om fragmenten van deze website te openbaren, op te slaan, te verveelvoudigen (met uitzondering van het bewerken van de website(fragmenten) en te verspreiden, echter in alle gevallen uitsluitend voor persoonlijke, informatieve en niet-commerciële doeleinden. Verveelvoudigingen mogen niet worden verkocht met het oog op zakelijk gewin, noch worden gewijzigd, of opgenomen in andere werken, publicaties of websites. Met betrekking tot alle handelsmerken en emblemen die op deze website worden weergegeven is 't Ware Huis Koenders Gaanderen hetzij rechthebbende, hetzij licentienemer.

Contact
Geeft de informatie hierboven geen antwoord op Uw vragen? Klik dan op contact om contact met ons op te nemen.